Chen Taiji Vietnam

Taijiquan or Tai Chi Chuan for health and fitness

General Questions

What is Tai Chi? 

Taijiquan or Tai Chi Chuan is a combination of Yin and Yang philosophy with Chinese martial arts movements and breathing techniques. It is suitable for people of all ages and levels of physical fitness. The movements can be performed slowly and gently for health and relaxation, or faster and more powerfully for fitness and self defence applications.

What is Qigong? 

Also known as Chi Kung and Chi Gong, it is an ancient Chinese health exercise system that co-ordinates breathing with movement, combining mind and body to cultivate vital energy (Qi or Chi) flow along the energy channels and meridians of the body, maintaining and improving health and well-being.

Why Practice Qigong? 

These easy to follow gentle exercises steadily relax the body, help clear the mind and provide energy for life when practiced on a regular basis.

Tai Chi and Qigong benefits 

The exercises form a daily health care programme that helps regulate all systems within the body improving digestion, respiration and circulation. As the movements are performed in a relaxed manner this can also lead to a reduction in stress related disorders. 

The low-impact nature of the routines improves the condition of bones, joints and muscles without strain whilst encouraging balance, focus, flexibility and co-ordination to promote health and vitality within the individual.

During practice the body remains relaxed with the practitioner’s consciousness, breathing and actions all closely connected. 

Giới thiệu về Thái cực quyền và Khí công

Thái cực quyền là gì?

Thái cực quyền hay Thái cực quyền Chuan là sự kết hợp giữa triết lý Âm và Dương với các động tác võ thuật và kỹ thuật thở của Trung Quốc. Nó phù hợp cho mọi người ở mọi lứa tuổi và trình độ thể chất. Các động tác có thể được thực hiện từ từ và nhẹ nhàng cho sức khỏe và thư giãn, hoặc nhanh hơn và mạnh hơn cho các ứng dụng tập thể dục và tự vệ.

Khí công là gì?

Còn được gọi là Chi Kung và Chi Gong, đây là một hệ thống tập luyện sức khỏe cổ xưa của Trung Quốc phối hợp nhịp thở với chuyển động, kết hợp tâm trí và cơ thể để tu luyện dòng năng lượng quan trọng (Khí) dọc theo các kênh năng lượng và kinh tuyến của cơ thể, duy trì và cải thiện sức khỏe và hạnh phúc.

Tại sao nên thực hành khí công?

Những cách dễ dàng để làm theo các bài tập nhẹ nhàng đều đặn thư giãn cơ thể, đầu óc minh mẫn và cung cấp năng lượng cho cuộc sống khi được luyện tập một cách thường xuyên.

Lợi ích của Thái cực quyền và Khí công

Các bài tập tạo thành một chương trình chăm sóc sức khỏe hàng ngày giúp điều chỉnh tất cả các hệ thống trong cơ thể cải thiện tiêu hóa, hô hấp và lưu thông. Khi các động tác được thực hiện một cách thoải mái, điều này cũng có thể dẫn đến giảm các rối loạn liên quan đến căng thẳng.

Bản chất tác động thấp của các thói quen giúp cải thiện tình trạng xương, khớp và cơ bắp mà không bị căng thẳng trong khi khích lệ sự cân bằng, tập trung, linh hoạt và phối hợp để thúc đẩy sức khỏe và sức sống trong từng cá nhân.

Trong khi luyện tập, cơ thể vẫn thư giãn với ý thức của học viên, hơi thở và hành động được kết nối chặt chẽ.

History

Tai Chi was created by Chen Wangting of Chenjiagou (Chen family village) in the late Ming Dynasty and early Qing Dynasty. With over several hundred years of development being handed down from generation to generation it has given rise to other styles – Yang, Wu (Jianquan), Wu (Yuxiang) and Sun, all helping with the development and popularity of Tai Chi.

Lịch sử

Thái cực quyền được sáng tạo bởi Trần Vương Đình (1600-1680) ở làng Trần Gia Câu, huyện Ôn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào cuối triều đại nhà Minh và đầu triều đại nhà Thanh. Với hơn vài trăm năm phát triển, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, Thái cực quyền có chi phái khác nhau- Dương gia, Vũ gia, Ngô gia và Tôn gia, tất cả đều giúp cho sự phát triển và phổ biến của Thái cực quyền.

Trần Chính Lôi ở Trần Gia Câu, huyện Ôn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, sinh tháng 5 năm 1949 hiện là hậu duệ đời thứ 19 của Trần gia và là truyền nhân thế hệ thứ 11 của Trần gia Thái cực quyền. Đạt Đẳng cấp thứ 9, ông là một thành viên của Ủy ban chuyên gia ở Viện nghiên cứu Wushu quốc gia được

Studio

My training studio is equipped for online classes and personal training. I understand that adapting new exercise habits is difficult.

My goal is to change your view on exercise, so that it becomes apart of who you are and your lifestyle. I strongly believe that if you practice healthy habits, you will be able to obtain a healthy lifestyle. 

View sessions →

Training

Providing free drop-in sessions, online classes, private lessons and instructor training, including online YouTube videos to follow,

View training →

My mission is to promote Chen Style Taijiquan in Vietnam